Kinomax Kozhukhovskaya & IMAX

9, 7th Kozhukhovskaya St., SLC “Mosaica”, 3 Floor
Moscow
Russia
Stadium Seating