Wuhan Jinyi Cinema & IMAX

5F Shopping Mall - 18 Xudong Street - Wuchang District
Wuhan
HU, China
430000
+86 27 6889 8564
Stadium Seating